Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: zgksadowne.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane

Komunikat dotyczący zamówienia na energię elektryczną na rok 2024

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy : Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem w roku 2024

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem w roku 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Wszczęte postępowania

Brak informacji do wyświetlenia